onsdag 19. november 2014

Eg kjem ut or dvalen....og skipar eit nytt politisk parti

Når bjørnen går i hi, freistar eg kome meg ut av dvalen.
Bloggdvalen.
For det er på ingen måte nokon livsdvale eg balar med, heller tvert om - for kvardagane, ja LIVET, om ein skal sjå stort og poetisk på det, er ei rekkje augneblinkar som ballar på seg, utan rast eller ro; og tida, ja tida kjem og kjem og går og går og er her støtt og stadig utan å gje rom nok og ro nok og i det heile teke  - det er for få timar i døgeret, for få dagar i veka og for få veker og månader i året!

For få til kva då? Det er jo ikkje for få timar til å rydde opp, pusse vindauge, brette klede eller vaske do. Dei timane er det slett ikkje så nøye med. Det kunne også godt vore færre minutt per døger det var lov å kikke på fjesboki også. Eller sitje i bil. Saka er at det er for lite tid i livet til å strikke.


Hadde det vore mogeleg, ville eg røysta på Bygdelista som går til val på "Meir tid til strikking kvar dag!". Så vidt eg veit finst ikkje slikt noko parti, og kva anna kan ein då gjere enn å ta saka i eigne hender. Eg vil skipe eit nytt politisk parti.Bilete frå http://tadanl.blogspot.no/2005/10/illustration-for-knitting-zine.html

Det er nemleg ikkje berre manglande strikketid eg ynskjer å gjere noko med. Det trengst også meir tid til å spinne! Ja, spinne garnet ein skal strikke av. Så trengst det sjølvsagt også nokre timar årleg for å farge garnet. Plantefarging. Noko som inkluderer behov for meir tid til å gå i skog og mark og hauste inn lauv og lav og lusegras.

"Lovfesta rett til kjøkenhage". Dette er ein annan viktig parole i bygdelistepartiet mitt. Alle skal ha rett til å dyrke sin eigen mat, viss dei vil. Og skal ein ha berekraftig grønsakproduksjon, treng ein husdyrgjødsel må vite. Derav punkt 2: "Herunder fritt uttak av tid til framskaffing av jordforbetrande middel" - eller som det står i den tilhøyrande rettleiaren: "Alle skal få bruke den tida dei treng til å stelle sauene og kaninane og hestane sine, slik at dei lagar mest mogeleg lort".For ikkje å tale om lesing av bøker og drikking av te (og stundom kaffi, når kvelden kjem kufst og ein treng å halde seg vaken for å få spunne og spita meir). Og sist men ikkje minst, tid til å inkludere BORNA  i alt dette, slik at dei også kan lære seg om dei enkle gleder, å skape sitt eige, å bruke hendene, å lage lokalt heller enn å kjøpe masseprodusert frå Asia (internt, heller enn eksternt barnearbeid), å dyrke og lage og nyte mat - i det heile tatt å leve eit godt liv med det me har av eigne ressursar, å leve eit liv som minst mogeleg går på bekostning av andres ve og vel, anten det er dyr eller menneske, her eller der.
Entre libros y gatos; Ilustración de Erin McGuire

Altså, stutt oppsummert, bygdelista Det gode liv-partiet sitt partiprogram:


1. Strikking kvar dag
2. Spinning kvar veke
3. Sauming når ein får lyst og behov
4. Mykje tid i kjøkenhagen
5. Meir tid til lesing (inkludert lydbokhøyring saman med alle ovannemnde aktivitetar)
6. Lesing, leik og kreative gleder i hop med ungane
7. Lage og ete god stuttreist, økologisk mat; mykje grønsaker, og dyr som har hatt gode liv
8. Te og kaffi og sjokolade til alle
9. Daglege skogsturar for lekam og sjel (og finne fine materialar til å lage ting og tang).

- ja, og så var det blogginga, då...


3 kommentarer:

Ugla sa...

Eg melder meg med dette inn i partiet ditt- og kan gjerne stå på Bygdelista di.

Liten Fugl sa...

Kan eg også bli medlem? Enn om det gjekk an å få dvaletid halve året der ein kunne gjere parti-relatrete aktivitetar? Strikking på partimøter blir obligatorisk, sjølvsagt.

Lilledora sa...

Jeg melder meg inn jeg oså, selv om jeg ikke trenger tid til spinning og kjøkkenhage, men ja til strikking, lesninga og alt annet