mandag 25. mai 2009

A change is gonna come


Også her, i dei små og dulde avkrokane, i dei bortløynde dalane og blant småfolka ingen andre kjenner; også her, blant ertefrø og erterbrød, mellom reisverk og panel, over nasen på sauebikkjene og under den mektig fermenterande rumen åt ei heilblods NRF-ku - er det endringar på gong.

Det sildrar gjennom skyene, det brumlar over berg; det knakar, knitrar, summar, trillar. 

Småbruket er til sals. 

Studia er over. 

Verksemda registrert. 

Flytjebilen tinga. 

[www.vaga.kommune.no]

Her kan du sjå lysinga for småbruket på finn.no

NB - Les heller prospektet enn lysingsteksten (du finn ein peikar til dette på høgresida), og sjå kva hardt arbeid og det å ikkje gje seg så lett kan føre fram til.

Den som sier at eit eigedomsprospekt ikkje kan vere på nynorsk, har eigedomsmeklarane samrøystes i ryggen. Å seie jatakk og amen til det fyrste ein eigedomsmeklar fortel deg, er å skyte seg sjølv i vitale kroppsdelar.  Sjølvsagt kan, og bør, eigedomsprospekt vere skrivne i den målforma oppdragsgjevaren nyttar! Såleis går dette inn i rekkja som nok eit døme på at ein ikkje må gje seg; ein lyt vite kva ein står for - og halde fast ved dette. Det er eg viss på ein vil vere glad for både her og no, og i lengda. 

[Her skulle det vere ein høveleg illustrasjon over emnet eigedomsmeklarar. Men det kunne jo ikkje nytte.  Difor set eg i staden inn eit bilete av noko av det aller beste denne årstida har å bjode på ;-)

http://www.flickr.com/photos/97705796@N00/3493076222/]

Om berre eit par veker, går denne vesle, umerkjelege, uvesentlege, men verkelege Verda - den Verda eg kjenner som mi, inn i metamorfosens merkverdige nestestadium.

"Farvel, Hovudstaden, hjå deg var eg gjest".

Dét fortener eit heilrøversk Ronjavårskrik!

Med ynskje om vene og vêrrike vårdagar til alle lesarar; på attersyn!